Výsledky anekty k vizi/sloganu města

V období od 5. dubna do 16. května 2016 probíhalo anektní šetření občanů města za účelem výběru sloganu k vizi města. Hlasování dopadlo následovně:

„Žďár nad Sázavou – hvězda Vysočiny „– 105 hlasů

„Žďár nad Sázavou – srdce Vysočiny“ – 84 hlasů

„Jsem Žďár – Jsem domov“ – 22 hlasů

Celkem se do ankety zapojilo 211 občanů. Hlasovat bylo možné prostřednictvím dubnového čísla Žďárského zpravodaje, ve kterém byl hlasovací  lístek  a  podrobné  informace,  ale  také  na  internetu,  na  webových stránkách města.

VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO ANKETY, DĚKUJEME.