Veřejné setkání s občany na téma „Jak se má a bude Žďár rozvíjet!“

V současné době probíhají práce na zpracování tzv. Návrhové části strategického plánu, která bude obsahovat vizi města, cíle a priority jeho dalšího rozvoje. Tato část je zpracovávána ve spolupráci s pracovními skupinami, ve kterých jsou zastoupení odborníci na jednotlivá témata (doprava, životní prostředí, školství, apod.). Každá z definovaných priorit bude obsahovat návrhy projektů a aktivit, které přispějí k dosažení stanovených cílů rozvoje města.

Za účelem představení hlavních směrů rozvoje města v následujících 10 letech se bude dne 29. března 2016 v 18:00 hodin konat v prostorách Domu dětí a mládeže Active SVČ další veřejné projednání, kde bude probíhat diskuze k prioritám a cílům rozvoje Žďáru. Občanům města se tímto nabízí další možnost, jak mohou svými názory ovlivnit budoucí podobu města.

Na toto společné jednání Vás srdečně zveme.