Řídící skupina a pracovní skupiny

group-300x206V procesu zpracování strategického plánu je klíčový princip partnerské spolupráce. Při tvorbě dokumentu bude uplatněna kombinace expertní a komunitní metody. Partnery v průběhu celého procesu zpracování dokumentu budou místní odborníci, kteří mají pro zpracování úspěšných rozvojových dokumentů zásadní charakter. Jedná se zejména o pracovníky zadavatele (delegovaní členové samosprávy a vybraní zaměstnanci městského úřadu), klíčové subjekty ekonomického a sociálního života ve městě (významní podnikatelé – zaměstnavatelé, zástupci vzdělávacích institucí a poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb atd.), zástupci místních organizací (neziskové, zájmové, profesní atd.), příp. významní obyvatelé města (veřejnost). Tyto osoby budou zapojeny v rámci Řídící skupiny (ŘS) a pracovních skupin (PS) vytvořených pro řešení rozvoje 5 prioriních oblastí.

Řídící skupina (seznam členů ZDE) vykonává své působnosti za účelem řízení prací a vypracování Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou. Řídící skupina zřizuje jako své poradní orgány pracovní skupiny ke klíčovým oblastem Strategie rozvoje města, kterýmu jsou:

 • PS 1: Řízení a správa a města, komunikace s veřejností (seznam členů ZDE)
 • PS 2: Sociální a zdravotní služby, bydlení (seznam členů ZDE)
 • PS 3: Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí a územní plánování (seznam členů ZDE)
 • PS 4: Ekonomika města, rozvoj podnikání a cestovního ruchu (seznam členů ZDE)
 • PS 5: Školství, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity (seznam členů ZDE)

Pracovní skupiny se podílejí na finalizaci analytické části, diskuzi k vizi města, navrhování prioritních oblastí rozvoje města, cílů a opatření. Zároveň budou diskutovat a navrhovat konkrétní projektové záměry do Akčního plánu.

Dne 9. listopadu 2015 byla zahájena činnost Řídící skupiny a pracovních skupin
1. úvodní společnou schůzkou, na které byli všichni přítomni seznámeni s postupem tvorby strategického plánu a s dosavadními pracovními výstupy.

Zápis z prvního společného jednání Řídící skupiny a pracovních skupin ze dne 9. 11. 2015 je ke  stažení ZDE.

Zápisy z jednání Řídící skupiny: (přílohy zápisů jsou dostupné na vyžádání)

 • ze dne 8. 12. 2015 – ZDE
 • ze dne 9. 2. 2016 – ZDE
 • ze dne 29. 3. 2016 – ZDE
 • ze dne 26. 5. 2016 – ZDE

Zápisy z jednání pracovních skupin: (přílohy zápisů jsou dostupné na vyžádání)

 • ze dne 1. a 2. 12. 2015:

             – PS 1: Řízení a správa a města, komunikace s veřejností

             – PS 2: Sociální a zdravotní služby, bydlení

             – PS 3: Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí a územní plánování

             – PS 4: Ekonomika města, rozvoj podnikání a cestovního ruchu

             – PS 5: Školství, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity

 • ze dne 26. a 27. 1. 2016:

             – PS 1: Řízení a správa a města, komunikace s veřejností

             – PS 2: Sociální a zdravotní služby, bydlení

             – PS 3: Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí a územní plánování

             – PS 4: Ekonomika města, rozvoj podnikání a cestovního ruchu

             – PS 5: Školství, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity

 •  ze dne 15. a 16. 3. 2016:

           – PS 1: Řízení a správa a města, komunikace s veřejností

           – PS 2: Sociální a zdravotní služby, bydlení

           – PS 3: Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí a územní plánování

           – PS 4: Ekonomika města, rozvoj podnikání a cestovního ruchu

           – PS 5: Školství, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity

 •   ze dne 10. a 11. 5. 2016

           – PS 1: Řízení a správa a města, komunikace s veřejností

           – PS 2: Sociální a zdravotní služby, bydlení

           – PS 3: Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí a územní plánování

           – PS 4: Ekonomika města, rozvoj podnikání a cestovního ruchu

          – PS 5: Školství, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity