Setkání s občany u „kulatých stolů“

Dne 4. listopadu 2015 se za účelem tvorby Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou konalo v prostorách velkého sálu Domu kultury setkání s občany města. Jednalo se o skupinovou diskuzi u „kulatého stolu“ Každý kulatý stůl byl zaměřen na jednu z těchto cílových skupin/oblastí:

  • Rodiny a děti
  • Senioři
  • Kultura a volný čas
  • Sport a sportovci

Cílem setkání byla diskuze občanů k problémům a potřebám města a k návrhům na vizi města. Kulatých stolů se zúčastnilo cca 70 občanů města. Výstupy jsou zveřejněny v sekci „Dokumenty“.