Dokumenty

V této sekci jsou zveřejněny dokumenty, se kterými je pracováno při tvorbě strategie města, zároveň jsou zde zveřejňovány hlavní výstupy.

PODKLADOVÁ DOKUMENTACE

Pro účely tvorby Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou jsou využity již dříve zpracované koncepční a strategické dokumenty města.

Jedná se o (výběr):

VÝSTUPY:

1. HLAVNÍ DOKUMENTY 

  • STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU (2016 – 2028) – ke stažení ZDE
  • AKČNÍ PLÁN (2016 – 2020) – ke stažení ZDE

2. VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ – prezentace

3. KULATÉ STOLY

Dne 4. 11. 2015 proběhla skupinová diskuze  „u kulatých stolů“s občany města (zájmovými skupinami) za účelem identifikace hlavních problémů ve městě ve zvolených následujích téma:

  • Rodiny a děti
  • Senioři
  • Kultura a volný čas
  • Sport a sportovci

Výstupy ze skupinové diskuze:

1. Databáze problémů a potřeb ZDE

2. Mapa problémů a potřeb

ZDE