Archiv autora: admin

Výsledky anekty k vizi/sloganu města

V období od 5. dubna do 16. května 2016 probíhalo anektní šetření občanů města za účelem výběru sloganu k vizi města. Hlasování dopadlo následovně:

„Žďár nad Sázavou – hvězda Vysočiny „– 105 hlasů

„Žďár nad Sázavou – srdce Vysočiny“ – 84 hlasů

„Jsem Žďár – Jsem domov“ – 22 hlasů

Celkem se do ankety zapojilo 211 občanů. Hlasovat bylo možné prostřednictvím dubnového čísla Žďárského zpravodaje, ve kterém byl hlasovací  lístek  a  podrobné  informace,  ale  také  na  internetu,  na  webových stránkách města.

VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO ANKETY, DĚKUJEME.

 

Anketa ke SLOGANU MĚSTA

V souvislosti s přípravou Strategického plánu města Žďáru nad Sázavou byla pracovními skupinami vytvořena vize města, která vyjadřuje základní představu o jeho budoucím rozvoji. Součástí strategického plánu, resp. vize města, bude také tzv. slogan města (motto), který by měl v několika slovech vystihnout charakter našeho města, vztah k němu a jeho žádoucí rozvoj. Stanovení sloganu je velmi důležité, zejména pro posílení marketingu města. Kvalitní a dobře zvolený slogan a s tím spojená značka/logo Žďáru, může v mnoha případech zásadně změnit životní podmínky obyvatel, zajistit příliv nových investorů a podpořit jeho návštěvnost. Úspěšná značka může změnit Žďár nad Sázavou na místo, kde lidé chtějí žít, bavit se a pracovat, což má výrazný ekonomický přínos. Silná identita je také zásadní v silné konkurenci ostatních měst a regionů.

 

Vize města

„Jsem Žďár, Žďár nad Sázavou. Jsem město atraktivní a bezpečné, dobrý domov pro spokojený rodinný život. Jsem inspirativním prostředím pro tvůrčí práci. Jsem město přirozeně srostlé s okolní malebnou krajinou, kde z náměstí vidíte les. Jsem město hrdých, aktivních, vytrvalých a odvážných lidí, kteří se hlásí ke svým tradicím. Ležím na křižovatce Santiniho cest, kde geniální architekt nechal vyrůst své jedinečné stavby. Jsem město, kde chcete žít a kam se chcete vracet. Zkrátka nejlepší místo k životu.“

Slogan města – ANKETA

V průběhu zpracování strategického plánu bylo navrhováno mnoho variant znění sloganu města, na základě kterých řídící skupina ve spolupráci s pracovními skupinami vybrala tři varianty, o kterých bude probíhat hlasování občanů.

Jedná se o:

  • Žďár nad Sázavou – srdce Vysočiny
  • Žďár nad Sázavou – hvězda Vysočiny
  • Jsem Žďár – Jsem domov

Nyní máte možnost zapojit se do utváření identity Žďáru nad Sázavou, a to prostřednictvím anketního šetření, které probíhá od 5. dubna 2016 do 16. května 2016. Hlasovat můžete prostřednictvím dubnového čísla Žďárského zpravodaje, ve kterém naleznete hlasovací lístek a podrobné informace, ale také na internetu, na webových stránkách města ZDE.

Po zpracování výsledků hlasování bude řídící skupinou vybrán finální slogan, o kterém bude veřejnost informována.

Hlasovat může každý občan města pouze jednou. Na základě výsledků hlasování o konečném znění sloganu rozhodne řídící skupina.

Veřejné setkání s občany na téma „Jak se má a bude Žďár rozvíjet!“

V současné době probíhají práce na zpracování tzv. Návrhové části strategického plánu, která bude obsahovat vizi města, cíle a priority jeho dalšího rozvoje. Tato část je zpracovávána ve spolupráci s pracovními skupinami, ve kterých jsou zastoupení odborníci na jednotlivá témata (doprava, životní prostředí, školství, apod.). Každá z definovaných priorit bude obsahovat návrhy projektů a aktivit, které přispějí k dosažení stanovených cílů rozvoje města.

Za účelem představení hlavních směrů rozvoje města v následujících 10 letech se bude dne 29. března 2016 v 18:00 hodin konat v prostorách Domu dětí a mládeže Active SVČ další veřejné projednání, kde bude probíhat diskuze k prioritám a cílům rozvoje Žďáru. Občanům města se tímto nabízí další možnost, jak mohou svými názory ovlivnit budoucí podobu města.

Na toto společné jednání Vás srdečně zveme.

Veřejné setkání s občany „Analýza současného stavu města“

Zpracování Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou pokračuje. V současné době jsou dokončovány práce na analytické části strategie, tzv. Profilu města, který obsahuje informace o současném stavu města v různých oblastech života. Chcete-li se dozvědět, jak město obstálo v průzkumu, jaká jsou zjištění z analýzy a mít možnost na toto téma diskutovat s vedením města, udělejte si čas a přijďte na veřejné setkání.
Součástí setkání bude i krátký kulturní program dětí z kroužků Active SVČ a drobné občerstvení.
Kdy: v úterý 9. února 2016 od 18.00 hodin
Kde: Active SVČ – Dům dětí a mládeže, Horní 2

Setkání s občany u „kulatých stolů“

Dne 4. listopadu 2015 se za účelem tvorby Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou konalo v prostorách velkého sálu Domu kultury setkání s občany města. Jednalo se o skupinovou diskuzi u „kulatého stolu“ Každý kulatý stůl byl zaměřen na jednu z těchto cílových skupin/oblastí:

  • Rodiny a děti
  • Senioři
  • Kultura a volný čas
  • Sport a sportovci

Cílem setkání byla diskuze občanů k problémům a potřebám města a k návrhům na vizi města. Kulatých stolů se zúčastnilo cca 70 občanů města. Výstupy jsou zveřejněny v sekci „Dokumenty“.