Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou

V červnu 2016 byly dokončeny práce na projektu „Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou“, který bude platný na období let 2016 – 2028. Stane se klíčovým dokumentem zaměřeným na plánování ekonomického a sociálního rozvoje města. Analyzuje různé oblasti a problémy ve městě a budoe sloužit jako nástroj koordinace rozvojových aktivit. Výstupy strategie jsou založeny na konsensu místních představitelů veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací a občanů vycházející ze sdílené představy o směřování města.

Jako zpracovatel Strategie byla na základě výběrového řízení vybrána společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., která má dlouhodobé zkušenosti se zpracováním strategických a koncepčních dokumentů směřujících ke komplexnímu rozvoji území (více informací na http://rozvoj-obce.cz).

Nová Strategie navazuje na předchozí strategický plán rozvoje města z roku 2007 a bude sloužit jako podklad pro rozhodování veřejné správy města o realizaci aktivit vedoucích k udržitelnému rozvoji s využitím vnitřního potenciálu města Žďár nad Sázavou.

Výstupem jsou:

– Strategie rozvoje města Žďár nad Sázavou – analytická část, návrhová část, implementační část

– Akční plán rozvoje města Žďár nad Sázavou 2016-2020 – seznam plánovaných projektových záměrů k realizaci do roku 2020

–  Zásobník projektů

– Vizualizace strategického plánu rozvoje Žďár nad Sázavou (ve stylu poster)